Sekreterya İletişim

c/o Uluslararası Çocuk Merkezi

Merkez Kütüphanesi, Bilkent Üniversitesi 06800 Ankara/Türkiye

Tel: 0312 290 2714 Fax: 0312 266 6929

info@ctcs-mucadele.net

http://www.facebook.com/gencCTCS

Twitter: @ctcsmucadele

Koordinasyon Kurulu:

Sekreterya: Adem Arkadaş-Thibert, Selim Cesur (Uluslararası Çocuk Merkezi)

Ağ Koordinatörü: Av.Şahin Antakyalıoğlu

Figen Kelemer, Damla Akarsu (ÇTCS ile Mücadele Gençlik Ağı)

Av. Nihan Erdoğan, Av. Elif Kars (Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi)

Berin Canlı, Selin Berghan (Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği)

Av. Neslihan Aktosun, Av. Pelin Yılmaz (Bursa Barosu)

Dr. Burcu Küçük Biçer, Doç. Dr. Seva Öner (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği)

Ezgi Yaman, Cihan Arslan (Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü)

Zeynep Mutlu, Murat Altuğgil (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği)

Nilüfer Keser, Prof. Dr. Filiz Bilge (Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği)