Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, Türkiye de çocuk satışı, çocuk fuhuşu, pornografisi ve çocuğa yönelik her türlü ticari cinsel sömürünün ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak üzere kurulmuş sivil toplum kuruluşları ağıdır . Ağ bünyesinde ayrıca Çocuk ve Gençlik katılımını sağlamak üzere ÇTCS ile Mücadele Gençlik Ağı oluşturulmuştur.

ECPAT , Türkiye’de ilk çalışmasını Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği ile 2003 yılından itibaren başlatmıştır. Bu kapsamda çocuklarla birlikte çalışmış, çeşitli araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. Türkiye Ağı, Uluslarası ECPAT tarafından desteklenmektedir.

ECPAT  (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes – Çocuk Fuhuşu, Çocuk Pornografisi ve Cinsel Amaclı Cocuk Ticaretine Son) , Türkiyede Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü ile mücadelede yer alacak sivil toplum kuruluşlarıyla çeşitli tarihlerde ağ kurmayı hedefleyen toplantılar gerçekleştirmiş ve bu toplantılarda önemli adımlar atılmıştır.

05 Nisan 2007 tarihli İstanbul toplantısında bir yıllık çalışma takvimi belirlenmiştir. Bu doğrultuda ağ kurulmasına yönelik partner kuruluşlardan birinin sekreterya görevini üstlenmesi ve bir koordinatörün bu ağ’ın kurulmasında kolaylaştırıcı rol üstlenmesi planlanmıştır.

Toplantının hemen ardından Uluslararası Çocuk Merkezi, ECPAT ile işbirliği yaparak sekreterya görevini üstlenmiş olup halen 20 Ağustos 2007 tarihinde göreve başlayan Ulusal Koordinatör Av.Şahin Antakyalıoğlu ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Kuruluş aşamasında mutabakat metni hazırlanmış ve Ağın kurucu 14 üyesi tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye Ağ’ı, üçüncü genel kurul toplantısını 22-23 şubat 2011 tarihinde yapmış ve sekiz kurumdan oluşan koordinasyon kurulunu seçmiştir. 4.Olağan genel kurulun da ise 10 kuruluş ve Gençlik Ağından doğal üye  koordinasyon kuruluna seçilmiştir. Bu genel kurulda iki dernek daha ağ üyeliğine kabul edilmiş ve böylece  ağ üye sayısı 38 olmuştur.  Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı, 29 Ağustos 2011 tarihinde ECPAT International üyesi olmuştur.

26 Ocak 2013 tarihinde Güven Eğitim ve Sağlık Vakfının ev sahipliğinde yapılan genel kurulda koordinasyon kuruluna aşağıda yer alan kişi ve kuruluşlar oy birliğiyle seçilmiştir.

Ağ Koordinatörü: Av. Şahin Antakyalıoğlu

Sekreterya İletişim

c/o Uluslararası Çocuk Merkezi

Merkez Kütüphanesi, Bilkent Üniversitesi 06800 Ankara/Türkiye

Tel: 0312 290 2714 Fax: 0312 266 6929

info@ctcs-mucadele.net

http://www.facebook.com/gencCTCS

Koordinasyon Kurulu:

Ağ Koordinatörü: Av.Şahin Antakyalıoğlu

Sekreterya: Adem Arkadaş, Gülgün Müftü (Uluslararası Çocuk Merkezi)

Av. Alim Yaban,Av.Gülseren Tunç (Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi)

Fulya Çay (Ankara Koru Kiwanis Derneği)

Av. Bilge Yıldız Arıcıoğlu, Av. Neslihan Aktosun (Bursa Barosu)

Prof. Dr. Betül Ulukol, Özdecan Bezirci (Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği)

Prof. Dr. Figen Şahin, Av. Hatice Kaynak (Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği)

Ezgi Yaman, Damla Akarsu,  ( ÇTCS ile Mücadele Gençlik Ağı )

Av.Zeliha Fettahlıgil, Av.Tuba Yaşar(Diyarbakır Barosu)

Mine Tüfekçi Özalay, Dilek Karagöz (Gündem Çocuk Derneği)

Hazan Pervin Atalay, Ülkem Evren (Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı)

Prof. Dr. Hilal Özcebe, Doç. Dr. Ebru Turhan,Doç. Dr. Seva Öner (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği)